Informujemy, że w oparciu o wytyczne Kolegium rektorsko-dziekańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu związane z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, jesteśmy zmuszeni przełożyć Cardiology Innovations Hackathon 2020.

W najbliższym czasie poinformujemy o wyznaczeniu
nowego terminu.

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Cardiology Innovations Hackathon 2020.

To już trzecia odsłona corocznego konkursu polegającego na tworzeniu aplikacji medycznych w dziedzinie kardiologii.

Organizatorami wydarzenia są niezmiennie: Grupa casusBTL i Wrocławski Uniwersytet Medyczny.

Udział w Hackathonie wezmą 5-osobowe zespoły, które przez dwa miesiące (od lutego do kwietnia) będą przygotowywały autorskie projekty. W tym czasie zagwarantowana zostanie im możliwość skonfrontowania i zweryfikowania swoich pomysłów z mentorami i pacjentami w trakcie warsztatów „Design Thinking”, które odbędą się w Nokia Garage.

Wymiana informacji z zespołami i warsztaty odbywać się będą w języku polskim i angielskim.

Zaprezentowanie najlepszych prac i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi podczas 1. Wrocławskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej.

 

Oczekiwane rezultaty pracy

W ramach Hackathonu oczekujemy od zespołów opracowania koncepcji aplikacji oraz prototypu prezentującego interfejs użytkownika i kluczowe funkcje. Dodatkowym atutem będzie  przygotowanie kompletnego kodu i prezentacja gotowego rozwiązania.

 

Spotkanie organizacyjne, dla wszystkich zainteresowanych udziałem w Hackathonie, odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godzinie 18:00 w sali wykładowej CNIM ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław.

Wyzwania
W odpowiedzi na rosnące potrzeby sektora zdrowotnego w zakresie digitalizacji, Hackathon dotyczyć będzie wyzwań sformułowanych w czterech sekcjach.

Sekcja „Niewydolności serca"

 • Wyzwanie 1
  Poprawa jakości życia pacjenta z niewydolnością serca
 • Wyzwanie 2
  Zapobieganie zaostrzeniom niewydolności serca

Sekcja „Kardiologii zachowawczej"

 • Wyzwanie 3
  W gabinecie kardiologa  – jak wyważyć czas poświęcony pacjentowi i czas konieczny na wypełnienie dokumentacji? 
 • Wyzwanie 4
  Życie z nadciśnieniem tętniczym

Sekcja „Kardiologii inwazyjnej"

 • Wyzwanie 5
  Wczesne wykrywanie zespołów wieńcowych 

Sekcja „Kardiochirurgii"

 • Wyzwanie 6
  Wytypowanie chorych,
  którzy odniosą korzyść z zabiegu kardiochirurgicznego
Kryteria oceny

W ocenie projektów uwzględnione zostaną następujące kryteria: 

 •  stopień sprostania zadaniu  
 •  przydatność kliniczna
 •  innowacyjność  
 • możliwość komercjalizaji
 • skalowalność (możliwość dalszego rozwoju)
Nagroda

Zwycięski zespół otrzyma nagrodę ufundowaną przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zespoły

Zgłaszające się zespoły mogą liczyć maksymalnie 5 osób. Zespoły mogą być zróżnicowane. W ich skład mogą wchodzić:  lekarze, studenci, programiści, psycholodzy, specjaliści od marketingu. Zgłaszać się mogą również indywidualni uczestnicy. Z indywidualnych zgłoszeń utworzone zostaną kolejne drużyny. 

Harmonogram Hackathonu