International
Cardiology Innovations
Hackathon

Cardiology Innovations Hackathon to konkurs kreowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię IT dla współczesnej kardiologii, usprawniających pracę lekarzy oraz wspierających życie zarówno pacjentów z chorobami układu krążenia jak i ich bliskich.

Po sukcesie pierwszej edycji Hackathonu w 2018 roku, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji konkursu. W tym roku stawiamy poprzeczkę wyżej i organizujemy Hackathon międzynarodowy. Zaprosiliśmy do współpracy Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.
Druga edycja wydarzenia została objęta Patronatami Honorowymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Prezydenta Miasta Wrocławia. Organizuje ją Grupa CasusBTL wspólnie z wrocławskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

Tegoroczna odsłona konkursu poświęcona jest aplikacjom i systemom eksperckim do przewidywania stanu zdrowia chorego z niewydolnością serca.

Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 zespołów zgłaszających najciekawsze projekty gotowe rozwiązać zdefiniowane i wcześniej omówione tematy.

Cardiology Innovations Hackathon to nie tylko wyścig programowania. Rozwiązania stworzone w ramach Hackathonu będą oceniane nie tylko pod kątem kompletności i stopnia realizacji, ale również pod kątem nowatorstwa i przydatności klinicznej.

NASZA MISJA

Mimo dużych postępów w zrozumieniu patofizjologii, opracowania nowoczesnych metod terapeutycznych i profilaktyki, niewydolność serca stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny w Europie. Obecnie jest to jedyna jednostka chorobowa układu sercowo-naczyniowego o wciąż wzrastającej częstości. Szacuje się, że na niewydolność serca cierpi w Polsce od 600 000 do 700 000 osób.
Niewydolność serca to śmiertelna choroba, ale można jej zapobiec i da się ją skutecznie leczyć: poprzez wczesne rozpoznanie, intensywne i wielokierunkowe leczenie, eliminację czynników ryzyka, zapobieganie zaostrzeniom choroby.

Tu widzimy naszą misję – rozwijać sektor e-zdrowie, wykorzystując potencjał współczesnych technologii IT. Zamierzamy wspólnie z uczestnikami Hackathonu pod pilnym okiem mentorów i ekspertów stworzyć systemy eksperckie, które będą przewidywać stan zdrowia chorego z niewydolnością serca, przyczyniając się do zmniejszenia dekompnesacji choroby i zwiększenia świadomości chorych.

UCZESTNICY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – nie tylko studentów studiów medycznych i technicznych, ale i doświadczonych programistów, lekarzy, specjalistów z dziedzin psychologii, marketingu i branży urządzeń dla medycyny.

Masz pomysł, a nie masz zespołu? Nic straconego! Wyślij nam swoje zgłoszenie, a dobierzemy Ci drużynę. Napisz, kim jesteś i jaką rolę dla siebie widzisz, a my dołożymy wszelkich starań, abyś mógł efektywnie wykorzystać swoje umiejętności. Po prostu wypełnij formularz rejestracyjny, zaznaczając opcję NIE MAM ZESPOŁU.

KRYTERIA OCENIANIA

Pomyśl już dziś i zacznij gromadzić jak najpełniejszą wiedzę z zakresu niewydolności serca.

Przeprowadzaj analizę zależności między czynnikami mającymi wpływ na przebieg i progresję choroby. Korzystaj z wiedzy ekspertów i mentorów, artykułów naukowych, EBM, danych klinicznych. Wyciągaj wnioski, aby zbudować bazę wiedzy i stworzyć aplikację lub system ekspercki, który będzie w stanie prognozować stan pacjenta z niewydolnością serca. Możesz zadedykować swój program zarówno pacjentom, ułatwiając im kontrolę przebiegu choroby, jak i lekarzom wspomagając ich w podejmowaniu decyzji.

1

 

Zadaniem dla zespołów jest:

opracowanie koncepcji aplikacji lub systemu eksperckiego oraz interaktywnego prototypu lub makiety prezentującej interfejs użytkownika i kluczowe funkcje. Napisanie kompletnego kodu i prezentacja gotowego rozwiązania będzie dodatkowym atutem.

Jeśli dedykujecie swoją aplikację lub system ekspercki pacjentom z niewydolnością serca, to będzie on pomagał w kontrolowaniu ich choroby i przewidywał pogorszenie lub poprawę stanu zdrowia (na przykład w oparciu o parametry kliniczne pacjenta lub adherencję do zaleceń lekarza) przyczyniając się do zwiększenia świadomości pacjenta na temat jego choroby.

Jeśli tworzycie aplikację lub system ekspercki przeznaczony dla lekarzy, to jego głównym zadaniem będzie wspieranie ich w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia pacjentów oraz monitorowania i przewidywania stanu ich zdrowia, usprawniając w ten sposób proces leczenia.

TERMINARZ

2

Warsztaty

Praca zespołowa odbędzie się w dniach 7 i 8 maja w Nokia Garage w formie warsztatu Design Thinking, podczas których zarejestrowane zespoły będą miały unikalną możliwość pracy nad swoimi projektami zgodnie z założeniami Design Thinking oraz skorzystania z pomocy i rad mentorów oraz specjalistów z różnych  dziedzin medycyny, technologii informatycznych, prawa i marketingu. Uczestnicy będą mieli także możliwość bezpośredniego spotkania z pacjentami.

Partner warsztatów Cardiology Innovations Hackathon 2019

 

Nokia Garage, ul. Szybowcowa 2, Wrocław

7 maja 2019 r.

     

08:30-09:00

30 min

Rejestracja uczestników

09:00-09:05

5 min

Otwarcie warsztatów

09:05-09:30

25 min

Przywitanie. Przedstawienie planu warsztatów. Design Thinking

09:30-11:30

2 godz.

Wprowadzenie o niewydolności serca

 Empatyzacja:

·  rozmowy z lekarzami i pacjentami

·  Q&A

11:30-12:00

30 min

Przerwa na kawę

12:00-14:15

2,25 godz.

Definiowanie problemów

14:15-15:00

45 min

Przerwa na lunch

15:00-15:30

30 min

Szkolenie „Heurystyki Jakoba Nielsena“

15:30-17:00

1,5 godz.      

Warsztaty Presentation Skills 

 

8 maja 2019 r.

     

08:30-09:00

30 min

Rozpoczęcie spotkania

09:00-09:15

15 min

Definiowanie problemu

09:15-11:15

2 godz.

Generowanie pomysłów

11:15-11:30

15 min

Przerwa na kawę

11:30-11:45

15 min

Uzupełnienie pomysłów

11:45-13:15

1,5 godz.

Prototypowanie I

Konsultacje z prawnikami

13:15-14:00

45 min

Przerwa na lunch

14:00-15:30

1,5 godz.

Testowanie

15:30-17:00

1,5 godz.

Prototypowanie II

 

NAGRODY dla zwycięskiego zespołu
Cardiology Innovations Hackathon 2019

 

 

 

Nagroda specjalna dla zwycięskiego zespołu, ufundowana przez międzynarodową kancelarię prawną SDZLEGAL Schindhelm

„Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.
- przeprowadzenie nieodpłatnej, wstępnej konsultacji prawnych aspektów związanych z dalszym rozwojem projektu"

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Masz wątpliwości.
Nie możesz skompletować zespołu?
Nie wahaj się – napisz do nas!

anastasija.krzeminska@casusbtl.pl

Jury

Mario Kleesacheck (CH)

Mario Klessascheck

Założyciel i dyrektor generalny firmy Suxeo gmbh, ekspert w dziedzinie Medical Systems Engineering.
Jako doradca i ekspert wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu norm i regulacji prawnych.
Specjalizuje się w inżynierii systemów, bezpiecznej architekturze systemów i zarządzaniu ryzykiem.
Prowadzi wykłady z Zarządzania ryzykiem na uczelni Bern University of Applied Sciences.
Prowadzi również doradztwo w zakresie technologii i innowacji, startup’ów, coaching’u i zarządzania talentami.

 

prof. Karol Kozak (DE)

prof. Karol Kozak

Karol Kozak kieruje Jednostką Informatyki Biomedycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz Towarzystwa Fraunhofera - Fraunhofer IWS. Odgrywa wiodącą rolę w opracowywaniu strategii organizacji zarządzania danymi medycznymi na dużą skalę wywodzącymi się z zakładów opieki zdrowotnej. W czasie studiów doktoranckich Karol Kozak stał się ekspertem w dziedzinie rozpoznawania wzorów statystycznych stosowanych do selekcji danych wchodzących w skład dużych zbiorów. W przeciągu ostatnich 8 lat, pracując dla Instytut Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki im. Maxa Plancka w Dreźnie (Niemcy) oraz na Politechnice Federalnej w Zurychu (Szwajcaria), Karol Kozak miał wpływ na rozwój baz danych NoSQL/InMemory zawierających obrazy dla w przemysłu/nauk przyrodniczych oraz wpływ na rozwój narzędzi eksploracji danych dla badań o dużej wydajności (High trough-put) i wieloparametrycznych (HCS). Studiował informatykę i elektrotechnikę na Politechnice Radomskiej oraz informatykę na Politechnice Drezdeńskiej w Niemczech. Tytuł doktora nauk przyrodniczych przyznało mu Towarzystwo Maxa Plancka we współpracy z Politechniką Śląską. W 2012 Karol Kozak uzyskał stopień Junior Professor Bioinformatyki na Uniwersytecie w Marburgu. Uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie biotechnologii. W 2015 roku uzyskał tytuł profesora na Wydziale Medycznym Politechniki w Dreźnie. W 2016 roku jako pierwszy w Europie udostępnił bazę danych "Medical 4.0" jako platformę dla danych medycznych gotowych do tzw. głębokiego uczenia się. Doradza firmom w opracowywaniu strategii innowacji w dziedzinie medycyny, farmacji, przemysłu 4.0. Opublikował jedną książkę, współtworzył 6 książek/rozdziałów książkowych, jest autorem 52 referatów opublikowanych w czasopismach naukowych z wysokim wskaźnikiem IF na temat metod obliczeniowych dla przemysłu i dużych zbiorów danych medycznych.

prof. Paweł Krzesiński (PL)

prof. Paweł Krzesiński

Zastępca Przewodniczącego Komisji Informatyki i Telemedycyny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Internista i kardiolog, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodka Chorób Serca i Naczyń Wojskowego Instytutu Medycznego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Informatyki i Telemedycyny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; kierownik i główny wykonawca wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej. W działalności naukowo-badawczej skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach w diagnostyce i terapii schorzeń przewlekłych, w tym w zakresie telemedycyny. Autor ponad 60 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych i ponad 100 wystąpień zjazdowych.

Krzysztof Malinowski (PL)

Krzysztof Malinowski

Główny specjalista ds. zarządzania IP w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie rozwija scouting technologiczny, koordynuje procesy ochrony własności intelektualnej i poszukuje partnerów biznesowych dla projektów badawczych UM ED. Ma za sobą udane wdrożenia produktowe w przemyśle farmaceutycznym, współpracę z wieloma ośrodkami badawczo-rozwojowymi life science. Zarządzał międzynarodowym projektem biotechnologicznym w przemyśle wydobywczym. Rozwijał i wdrażał System Zarządzania Wiedzą w KGHM PM S.A. i organizował Targi Wiedzy TOP 100, gdzie moderował Międzynarodowe Panele Innowacyjne z wykorzystaniem technologii Sieci Ekspertów. Jest certyfikowanym specjalistą w zarządzaniu projektami i negocjacji biznesowych. Zainteresowania: Qi Gong i muzyka alternatywna.

Adrian Szulczyński (PL)

Adrian Szulczyński

Inicjator projektu i współorganizator projektu. Nieustannie doskonali się w zakresach komunikacji i edukacji medycznej, wykorzystując zdobywane doświadczenie w projektach prowadzonych przede wszystkim w obszarach kardiologii i diabetologii. Aktywny promotor wykorzystywania nowych, innowacyjnych technologii w komunikacji, edukacji medycznej i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Prezes Zarządu Grupy CasusBTL – grupy podmiotów działających w zakresie komunikacji medycznej, marketingu innowacyjnych produktów oraz organizacji wydarzeń dla lekarzy i pacjentów będących częścią wielokanałowych programów edukacyjnych. Prezes Zarządu FaktyMedyczne.pl – Fundacji, która między innymi zajmuje się popularyzacją wyników badań naukowych prowadzonych w dziedzinach chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii naczyniowej, diabetologii i neurologii poprzez promocję wyników badań naukowych i medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine). Członek wielu Towarzystw Medycznych, od roku 2017 zasiada w Komisji Komunikacji przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Mentorzy/Mentors/Mentoren

dr Jan Biegus

dr Jan Biegus

Starszy asystent w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Klinice Kardiologii Ośrodka Chorób Serca. Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2006), specjalizację z kardiologii zrobił w latach 2006-2014 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Od 2016 r. doktorant Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obszar zainteresowań: ostra niewydolność serca, ostre zespoły wieńcowe, przewlekła niewydolność serca, niewydolność wielonarządowa.

lek. Marcin Drozd

lek. Marcin Drozd

Lekarz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, a niebawem również kardiolog, obecnie pracownik w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, a dodatkowo uczestnik dziennych studiów doktoranckich w Katedrze Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów naukowych w obszarze chorób układu sercowo-naczyniowego, był wykonawcą dwóch grantów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem kilku publikacji w czasopismach międzynarodowych z tematyki niewydolności serca.

lek. Piotr Gajewski

lek. Piotr Gajewski

Lekarz, młodszy asystent w Klinice Chorób Serca, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, dodatkowo uczestnik dziennych studiów doktoranckich w Katedrze Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obszar zainteresowań: ostre stany w kardiologii, przewlekła niewydolność serca, niewydolność wielonarządowa

dr hab. inż. Ireneusz Jabłoński

Na co dzień pracuje w Katedrze Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej na Politechnice Wrocławskiej. Autor licznych publikacji, m.in. “Modern methods for description of complex couplings in neurophysiology of respiration”, “Wearable interrupter module for home-based applications in a telemedical system dedicated to respiratory mechanics measurement, IEEE Transactions on Biomedical Engineering”, “A preliminary study on the accuracy of respiratory input interrupter measurement using the interrupter technique”, “Frequency - domain identification of the respiratory system during airflow interruption”. Zainteresowania naukowe to podstawy metrologii i systemy złożone.

Anastasija Krzemińska

Absolwentka kierunku Systemy Informacyjne Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Programista Business Intelligence. Na co dzień pracuje w dużej korporacji, gdzie zajmuje się obsługą i rozbudową hurtowni baz danych i procesami ETL. Jednocześnie studentka kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zwyziężczyni pierwszej edycji Hackathonu 2018.

Kamil Krzemiński

Kamil Krzemiński

Projektant systemów informatycznych. Specjalista IT. Absolwent kierunków Fizyka Komputerowa i Informatyka Politechniki Wrocławskiej. Projektant. Programista. Grafik. Freelancer. Na co dzień związany z Politechniką Wrocławską, gdzie zajmuje się wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych. Ponad 17 lat doświadczenia. Zdobywca kilkunastu nagród i wyróżnień, m.in. odznaczony Medalem za Długoletnią Służbę.

dr inż. Joanna Rydzak

dr inż. Joanna Rydzak

Pełni funkcję kierownika Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie koordynuje działania CITT w zakresie identyfikacji innowacyjnych rezultatów badań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej Uczelni, komercjalizacji innowacyjnych technologii oraz usług badawczych w obszarze medycyny, biotechnologii, farmacji i inżynierii medycznej. Jej codzienna praca polega na stałym budowaniu i rozwijaniu relacji zarówno z naukowcami, jak i przedstawicielami biznesu. Dodatkowo Pani Doktor Rydzak reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Radzie Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP) przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Misją DAIP jest tworzenie możliwości wdrażania naukowych pomysłów do świata biznesu poprzez wspieranie akademickiej przedsiębiorczości. Tematyka transferu technologii z sektora nauki do gospodarki zainteresowała Panią Joannę na tyle, by jeszcze w trakcie studiów doktoranckich podjąć współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EIT +, gdzie zajmowała się pracami w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz komercjalizacji wiedzy w projektach badawczych w obrębie dziedziny „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”. Chcąc uzupełnić zdobywaną wraz z doświadczeniem wiedzę, uczestniczyła również w szkoleniu „Broker technologii” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Joanna Rydzak jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku Biotechnologia. Pracę magisterską, a następnie doktorską realizowała jednak w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Była zaangażowana w badania dotyczące oddziaływań białek leżących u podstaw molekularnych malarii. Praca badawcza w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej była znakomitą okazją do poznania środowiska naukowego oraz uczestniczenia w procesie planowania, tworzenia, realizowania i rozliczania projektów badawczych.

mecenas Dominika Szachniewicz

Dominika Szachniewicz

Radca prawny od 2008 roku. Doradza spółkom polskim i zagranicznym w obszarze prawa pracy,  jak również w kwestiach związanych z prawem procesowym i prawem umów handlowych.  Jest członkiem zespołu prawa pracy w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. W obszarze prawa pracy przygotowuje projekty: umów o pracę, umów zawieranych z członkami zarządów oraz menadżerami, umów o zakazie konkurencji, innych dodatkowych dokumentów na potrzeby umów o pracę, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Zadania wykonywane przez Dominikę Szachniewicz obejmują także doradztwo w kwestiach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę,  w tym  sporządzanie projektów: oświadczeń w przedmiocie wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę, porozumień stron. Dominika Szachniewicz reprezentuje pracodawców oraz pracowników przed sądami prawa pracy. Dominika Szachniewicz doradza także spółkom polskim i zagranicznym w obszarze prawa cywilnego, w kwestiach związanych z prawem procesowym oraz sporami, jak również w sprawach związanych z prawem upadłościowym i naprawczym. Dominika Szachniewicz prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego.

mecenas Tomasz Szarek

Tomasz Szarek

Radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, gdzie kieruje praktyką Compliance, Corporate / M&A oraz Tax. Doradza wiodącym polskim startupom oraz spółkom z branży IT, którym pomaga dobrać prawidłową strukturę prowadzenia działalności, wspiera na etapie rozwoju, oraz doradza prawnie i podatkowo w procesie pozyskiwania inwestora. Autor szeregu publikacji i szkoleń z zakresu corporate compliance. Swoje doświadczenie we współpracy ze inicjatywami typu startup przekłada na bieżące doradztwo w tym zakresie.

dr n. med. Robert Zymliński

dr n. med. Robert Zymliński

Kardiolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej - Ośrodek Chorób Serca, Szpital Wojskowy we Wrocławiu. Katedra Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Mentorzy/Mentors/Mentoren Nokia Garage Band

Nokia Garage Band

Nokia Garage Band

Zaangażowani eksperci firmy Nokia, pasjonaci technologii, wspierający startupy rozwijające technologie IoT, 5G, Machine Learning, Artificial Intelligence, VR i AR. Na co dzień pracują w naturalnym środowisku rozwoju innowacji, jakim jest Nokia Garage. Nokia Garage w skrócie to ludzie, miejsce, technologia – wszystko po to, aby realizować konkretne działania, projekty i aktywności, poprzez dostęp do technologii pozwalających na tworzenie rozwiązań z zakresu IoT, 5G, Machine Learning, Artificial Intelligence, VR i AR, ale nie tylko. Dla społeczności Nokia Garage dostępna jest przestrzeń do prototypowania, gdzie czekają dobrze wyposażone stanowiska do pracy nad mechanicznymi i elektronicznymi aspektami projektów. Dostępny jest też LAB technologiczny, w którym możliwa jest weryfikacja prototypów w ich docelowym środowisku.

Konrad Fuławka

Absolwent Politechniki Wroclaw z 12 letnim doświadczeniem w branży IT. Swoją karierę zawodowa rozpoczynał za granica, w firmie Cobham Plc. oddzial Antenna Systems UK, globalnym innowatorem technologii i usług. Przez 5 lat z sukcesem pracował przy projektowaniu i produkcji anten i systemów nawigacyjnych TCAS/ACAS. Ostatnie 7 lat pracuje we Wrocławskim oddziale Nokii. Jego głównym zadaniem jest praca nad integracja systemów sieci komórkowych. Obecnie na stanowisku Innovation Officer-a dla TC Wroclaw, odpowiada za stworzenie ekosystemu przyjaznego dla świata innowacji, startupów oraz rozwój innowacyjnego garażu. Interesuje się polityka zagraniczna oraz rynkami finansowymi. Wolny czas spędza na DYI.

Ewa Kaczmarek

Od kilku lat programistka i Scrum Master w Nokii. W pracy skupia się na wizualnej stronie aplikacji webowych, pasjonatka User Experience. Koordynatorka Innovative Projects, inicjatywy współpracy między Nokią i wrocławskimi uczelniami polegającej na prowadzeniu projektów zespołowych dla studentów oraz mentorka wielu z nich. Absolwentka Informatyki na Politechnice Wrocławskiej. Prywatnie uwielbia podróże, dobre jedzenie i swoją kotkę.

Michał Pawlik

Inżynier niezawodności witryn w Nokia MN Network Engineering. Programuje od 6 lat. Autor publikacji dla magazynu Programista. Zwolennik języka programowania Scala i programowania funkcjonalnego. Użytkownik Linuksa. Skończył informatyczne studia licencjackie na Politechnice Wrocławskiej.

Agata Semenowicz

Przechodzi przez życie w poszukiwaniu doświadczeń. Po pracy stara się zamienić w przygodę wszystko, co wydaje jej się być interesujące. A w sprawach szczególnie ważnych próbuje zajmować aktywną postawę. W Nokia Garage dba o doświadczenia kreatywne — począwszy od komunikacji, przez eventy, skończywszy na projektach, które powstają dzięki ludzkim interakcjom i procesom twórczym, które projektuje. Procesy to jej konik. Najbardziej wyspecjalizowana w metodologii Design Thinking i kreacji marketingowej.

Ewelina Stolarczyk

Projects Creator w innowacyjnym centrum Nokia Garage. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów kreatywnych. W Nokia Garage zajmuje się organizacją eventów, prowadzeniem szkoleń, koordynacją projektów oraz komunikacją i promocją wydarzeń. Jej silną stroną jest rozwiązywanie problemów i znalezienie najtrafniejszych pomysłów przy wykorzystaniu kreatywnej metody Design Thinking. Interesuje się również nowymi metodami pracy, technikami pobudzającymi kreatywność oraz projektowaniem według zasad human-centered design.

Maja Tomasiak

Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej we wrocławskim oddziale firmy Nokia. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalizuje się w szeroko rozumianych inicjatywach z zakresu Emloyer Brandingu, projektowaniu komunikacji wewnętrznej, budowaniu zaangażowania pracowników, a także organizacji eventów. Kreatywność to jej drugie imię, zaangażowanie w to co robi to element stylu jej pracy. Doświadczenie w komunikacji z pracownikami, kadrą menadżerską, zarządem czy różnego rodzaju organizacjami zewnętrznymi, pozwoliło jej dobrze poznać tajniki tego jaka forma przekazu będzie najskuteczniejsza. Jej pasją są podróże, kultura włoska i „organizowanie”.

Patronat Honorowy/Honorary patronage/Ehrenpatronat
Partnerzy Organizacyjni/Organizational partner/Organisationspartner
Patronat Medialny/Media patronage/Medienpatronat